Web Hosting for Medium business, Small business and Personal web sites. 99.99 uptime!
Web Hosting

Linux Web Hosting Service

Sarhost Web Hosting Plans

Web Hosting FeaturesRegular AdvancedProfessional
Storage & Transfer
Disk Space250 MB1000 MB2000 MB
Data Transfer/Bandwidth3000 MB15000 MB20000 MB
Website Access
cPanel Version 11.28.87YesYesYes
DNS Management (MX records)YesYesYes
Sub-Domains102030
24/7 FTP Users010510
Web Based File ManagerYesYesYes
Password Protect DirectoriesYesYesYes
Custom Error PagesYesYesYes
BackupYesYesYes
CentOS Linux PlatformYesYesYes
Disk Usage ViewerYesYesYes
IP Deny ManagerYesYesYes
CGI CenterYesYesYes
Script Instant InstallerYesYesYes
Hotlink ProtectionYesYesYes
Supported Software
Frontpage ExtensionYesYesYes
PHP 5.2.15, Perl 5.8.8, SendmailYesYesYes
CGI, SSI, .htaccess, CornjobsYesYesYes
Flash, Shockwave, Midi, Multimedia SupportYesYesYes
Database
MySQL Database020510
PhyMyAdminYesYesYes
BackupYesYesYes
Web Statistics & Logs
AwstatsYesYesYes
Sub-Domain StatsYesYesYes
Latest VisitorsYesYesYes
BandwidthYesYesYes
Error LogYesYesYes
Raw Access Logs, Raw Log ManagerYesYesYes
Email Service
Email Accounts102050
Webmail AccessYesYesYes
Email List00205
Mailboxes(POP3,SMTP)YesYesYes
Email Forwarding/AliasesYesYesYes
Catch AllYesYesYes
Auto ResponderYesYesYes
Customer Service
24/7 Email Technical SupportYesYesYes
Tutorials & Support DocumentationYesYesYes
Pricing Information
Setup FeeFreeFreeFree
Yearly PlanUS$ 65.00US$ 100.00US$ 155.00

Place your order

Order Now

Order Now

Order Now